phfb.net
当前位置:首页 >> 千字文全文带拼音完整版 >>

千字文全文带拼音完整版

tiāndìxuánhuáng yǔzhòuhónghuāng 天,地,玄,黄 宇,宙,洪,荒 rì,yuè,yí,ng,zè ché,n,xiù,liè,zhāng 日,月,盈,昃 辰,宿,列,张 há,n,lá,i,shǔ,wǎng qiū,shōu,dōng,cá,ng 寒,来,暑,往 秋,收,冬,藏 rù,n,yú,ché,ng,suì lǜ,lǚ,tiá,o,yá,ng 闰,

作品原文千字文天地玄黄 (tiān dì xuán huáng),宇宙洪荒 (yǔ zhòu hóng huāng).日月盈昃 (rì yuè yíng zè),辰宿列张 (chén xiù liè zhāng).寒来暑往 (hán lái shǔ wǎng),秋收冬藏 (qiū shōu dōng cáng).闰余成岁 (rùn yú chéng

《千字文》原文(千字文全文带拼音,共250句,每句4字,总1000字) 天地玄黄 (tiān dì xuán huáng),宇宙洪荒 (yǔ zhòu hóng huāng). 日月盈昃 (rì yuè yíng zè),辰宿列张 (chén xiù liè zhāng). 寒来暑往 (hán lái shǔ wǎng),

天地玄黄 (tiān dì xuán huáng),宇宙洪荒 (yǔ zhòu hóng huāng). 玄,天也;黄,地之色也;洪,大也;荒,远也;宇宙广大无边. 日月盈昃 (rì yuè yíng zè),辰宿列张 (chén xiǔ liè zhāng). 太阳有正有斜,月亮有缺有圆;星辰布满

原发布者:稻草人may 千字文天地玄黄(tiāndìxuánhuáng),宇宙洪荒(yǔzhòuhónghuāng).日月盈昃(rìyuèyíngzè),辰宿列张(chénxiùlièzhāng).寒来暑往(hánláishǔwǎng),秋收冬藏(qiūshōudōngcáng).闰馀成岁(rùnyúchéngsu

东汉末年,民生凋敝.兵荒马乱,群雄竞起.枭雄曹操,首屈一指.龙骧虎步,踌躇满志.诸葛孔明,惊才风逸.上知天文,下知地理.宁静致远,淡泊明志.用行舍藏,韬晦待时.三顾茅庐,精诚所至.知遇之恩,投桃报李.初出茅庐,锦囊

天tiān地dì玄xuán黄huáng、宇yǔ宙zhòu洪hóng荒huāng、日rì月yuè盈yíng昃zè、辰chén宿xiù列liè张zhāng 寒hán来lái暑shǔ往wǎng、秋qiū收shōu冬dōng藏cáng、闰rùn余yú成chéng岁suì、律lǜ吕lǚ调diào阳yáng 云yún腾téng致zhì雨yǔ、露lù结jié为

《千字文》 天地玄黄 (tiān dì xuán huáng),宇宙洪荒 (yǔ zhòu hóng huāng). 日月盈昃 (rì yuè yíng zè),辰宿列张 (chén xiǔ liè zhāng). 寒来暑往 (hánl ái shǔ wǎng),秋收冬藏 (qiū shōu dōng cáng). 闰余成岁 (rùn yú chéng su

1、tiān dì xuán huáng yǔ zhòu hóng huāng rì yuè yíng zè chén xiù liè zhāng 天地玄黄 宇宙洪荒 日月盈昃 辰宿列张翻译:天是青黑色的,地是黄色的,宇宙形成于混沌蒙昧的状态中.太阳正了又斜,月亮圆了又缺,星辰布满在无边的太空中.2、

千字文tiān dì xuán huáng yǔ zhòu hóng huāng rì yuè yíng zè chén xiù liè zhāng 天地玄黄 宇宙洪荒 日月盈昃 辰宿列张 【解释】天是青黑色的,地是黄色的,宇宙形成于混沌蒙昧的状态中.太阳正了又斜,月亮圆了又缺,星辰布满在无边的太空中

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.phfb.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com